Léri-Weills dyskondrosteose (LWD)

Også kjent som: LWD, Léri-Weills syndrom/dyskondrosteose
Engelsk navn: Léri-Weill dyschondrosteosis
Engelske synonym: Léri-Weill syndrome


Definisjon

Léri-Weills dyskondrosteose (LWD) kalles også Léri-Weills syndrom. LWD er en arvelig tilstand som gir forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi) i form av moderat kortvoksthet, korte legger og underarmer og feilvekst i håndleddet (Madelungs deformitet). Forventet slutthøyde for voksne kvinner er rundt 142 til 157 og for menn 152 til 179 centimeter.

Fra Orphanet

ORPHA: 240
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)