Kjerubisme


Engelsk navn: Cherubism
Engelske synonym: CRBM


Definisjon

Kjerubisme er en meget sjelden, arvelig diagnose som rammer underkjeven, i alvorlige tilfeller også overkjeven.  Hos de fleste vil symptomene forsvinne for godt i slutten av tjueårene.

Fra Orphanet

ORPHA: 184
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: K10.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)