Holt-Orams syndrom


Engelsk navn: Holt-Oram syndrome
Engelske synonym: Atriodigital dysplasia type 1,HOS,Heart-hand syndrome type 1


Definisjon

Holt-Orams syndrom er ett av flere arvelige syndromer innen gruppen "heart-hand syndromes" og karakteriseres ved misdannelser i begge hender/armer og hjertefeil.

Fra Orphanet

ORPHA: 392
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)