Glutarsyreuri type 1

Også kjent som: Glutaryl‑CoA dehydrogenase deficiency, GA1
Engelsk navn: Glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency
Engelske synonym: GA1,GCDHD,Glutaric acidemia type 1,Glutaric aciduria type 1,Glutaryl-coenzyme A dehydrogenase deficiency


Definisjon

Glutarsyreuri type 1 er en medfødt stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). En enzymsvikt hemmer nedbrytingen av tre aminosyrer. Uten behandling kan det føre til opphopning av giftige syrer i kroppen, skade hjernen og gi alvorlig bevegelseshemming.

Fra Orphanet

ORPHA: 25
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E72.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (21)