Dravets syndrom

Også kjent som: Dravet syndrome, Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI, Alvorlig myoklonusepilepsi i tidlig barndom
Engelsk navn: Dravet syndrome
Engelske synonym: SMEI,Severe myoclonic epilepsy of infancy,Severe myoclonus epilepsy of infancy


Definisjon

Dravet syndrom er en sjelden, genetisk sykdom som særlig kjennetegnes av en vanskelig epilepsi. De aller fleste med Dravet syndrom får også en forsinket psykomotorisk utvikling og ulike tilleggsvansker. 

Fra Orphanet

ORPHA: 33069
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G40.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)