Dravets syndrom

Dravets syndrom er en genetisk sykdom. Tilstanden kalles også alvorlig myoklonusepilepsi i tidlig barndom.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (2)