Dravets syndrom - råd om oppfølging

Under finner du læringsressurs med råd om hvordan sentrale aspekter ved Dravets syndrom skal utredes og tilrettelegges.

Dravets syndrom er en sjelden, genetisk sykdom som kjennetegnes av alvorlig epilepsi og tilleggsvansker. Hos de aller fleste er sykdommen svært sammensatt og vil kreve tverrfaglig oppfølging gjennom hele livet. I denne ressursen finner du råd om hvordan sentrale aspekter ved diagnosen skal utredes og tilrettelegges.

Jente med Dravets syndrom

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023