CHARGE syndrom


Engelsk navn: CHARGE syndrome
Engelske synonym: CHARGE association,Coloboma-heart defects-atresia choanae-retardation of growth and development-genitourinary problems-ear abnormalities syndrome,Hall-Hittner syndrome


Definisjon

CHARGE syndrom er en genetisk tilstand som tilhører gruppen døvblind-syndromer Navnet er en engelsk initialforkortelse (akronym) der hver bokstav står for de vanligst forekommende symptomene i syndromet: Kolobom (Coloboma of the eye), hjertefeil (Heart defects), koanalatresi (Atresia of the choanae), veksthemning (Retardation of growth and/or development), underutvikling av kjønnsorganer (Genital and/or urinary defects) og øremisdannelser med nedsatt hørsel eller døvhet (Ear anomalies and/or deafness).

Fra Orphanet

ORPHA: 138
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)