Charcot-Marie-Tooths sykdom type X1

Også kjent som: CMT X, x-linked CMTtype 1, X‑linked Charcot‑Marie‑Tooth disease type 1, X-bundet Charcot-Marie-Tooth type 1, Charcot Marie Tooth type X1
Engelsk navn: X-linked Charcot-Marie-Tooth disease type 1
Engelske synonym: CMT1X,CMTX1


Definisjon

Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en arvelig, sjelden nevromuskulær sykdom. CMT rammer nervene lengst ute i kroppen, i bein og armer, de perifere nervene. CMT fører dermed til muskelsvekkelse og redusert følesans lengst ut i bein og armer, og ofte feilstillinger i føttene.

Fra Orphanet

ORPHA: 101075
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G60.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)