Autosomal Limb girdle muskeldystrofi

Også kjent som: Autosomal dominant limb‑girdle muscular dystrophy, A. D. LGMD
Engelsk navn: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 102014
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)