Autosomal dominant limb‑girdle muscular dystrophy type 1B

Også kjent som: Limb Girdle 1B, LGMD 2A (R1), LGMD 1B, Limb girdle muskeldystrofi type 1B
Engelsk navn: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1B
Engelske synonym: LGMD1B,Limb-girdle muscular dystrophy due to lamin A/C deficiency


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

NB: Denne OPRHA-koden er ikke lenger aktiv. Se lenke til Orpha.net.

Fra Orphanet

ORPHA: 264
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)

Jente med hvit stokk og solbriller
  |  45 min

JNCL og fysisk aktivitet

Hovedfokus i kurset er å fremme god helse gjennom ulike former for fysisk aktivitet for elever med juvenil nevronal ceroid lipofuscionose (JNCL) i skolen.