Asperger syndrom


Engelsk navn: NON RARE IN EUROPE: Asperger syndrome


Definisjon

NB: Denne OPRHA-koden er ikke lenger aktiv. Se lenke til Orpha.net.

Fra Orphanet

ORPHA: 1162
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: F84.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)