Asperger syndrom og rus

Psykolog og pasient med Asperger og rusproblemer

Pårørende og brukere med Asperger syndrom har i flere år erfart at tradisjonell behandling av ruslidelser ikke passet for dem. Fagmiljøer innen avhengighetsbehandling og nevroutviklingsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus (OUS), har utforsket hvordan rusbehandling kan ta hensyn til grunnlidelsen Asperger syndrom og utdyper hvordan man kan håndtere dette i fire filmer.

Personer med Asperger syndrom kjennetegnes blant annet av problemer med gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon og språk. Det gjør at en tilpasset behandlerstil og en høyere grad av struktur og forutsigbarhet i terapien ofte er nødvendig. Stikkord for vellykket behandling er at den er helhetlig, langsiktig og individuelt tilrettelagt, forteller fagfolkene. Ved riktig behandling kan også denne pasientgruppen lære å mestre rusproblemene sine.

Innhold i filmene
1. Asperger syndrom og ruslidelser, introduksjon – Psykologspesialist og PhD Sissel Berge Helverschou fra NevSom forteller hva som kjennetegner pasientene og hva man må ta hensyn til for at rusbehandlingen skal være nyttig.

2. Rammer og bakgrunn for behandlingsstudie om pasienter med Asperger og ruslidelse

3. Kjennetegn ved pasientgruppen – Psykologspesialist Anette Ræder Brunvold fra Ruspoliklinikk 2 ved Oslo universitetssykehus, beskriver behandlingserfaringene som hun og kollegene gjorde , med eksempler fra konstruerte samtaler pasient–terapeut.

4. Kliniske tips – Fagfolkene gir råd og tips om hvordan ulike utfordringer i behandlingen kan løses.

De fire filmene er utarbeidet av Sykehuspartner i samarbeid med behandlere, forskere og statister som spiller pasienter.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023