Aicardis syndrom

Også kjent som: Aicardi syndrome, Agenesis of corpus callosum with chorioretinal abnormality, Agenesis of corpus callosum with infantile spasms and ocular abnormalities, Callosal agenesis and ocular abnormalities, Chorioretinal anomalies with ACC
Engelsk navn: Aicardi syndrome
Engelske synonym: Agenesis of corpus callosum with chorioretinal abnormality


Definisjon

Aicardi syndrom er en sjelden sykdom som nesten bare rammer jenter. Den kjennetegnes av epilepsi, manglende eller underutviklet hjernebjelke og karakteristiske forandringer i øyebunnen.

Fra Orphanet

ORPHA: 50
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q04.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (14)

Logo til Sjeldenpodden, fargerik sebra
  |  21 min

Å leve som ung med Aicardi syndrom

Det er mye som er viktig å vite for dem som jobber i boligen til en person med vanskelig epilepsi og utviklingshemming. Vi har snakket med Anci som har en datter med Aicardi syndrom.