Aarskog syndrom


Engelsk navn: Aarskog-Scott syndrome
Engelske synonym: Aarskog syndrome,Faciodigitogenital syndrome,Faciogenital dysplasia


Definisjon

Aarskog syndrom innebærer en forsinket lengdevekst, og tilstanden kan gi karakteristiske kjennetegn i ansikt, på hender, føtter og kjønnsorgan.

Fra Orphanet

ORPHA: 915
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)