4q21 mikrodelesjon

Også kjent som: 4q21 microdeletion syndrome
Engelsk navn: 4q21 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(4)(q21),Monosomy 4q21


Definisjon

The 4q21 microdeletion syndrome is a newly described syndrome associated with facial dysmorphism, progressive growth restriction, severe intellectual deficit and absent or severely delayed speech.

Fra Orphanet

ORPHA: 238750
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)