3q29 mikroduplikasjon

Også kjent som: 3q29 microduplication
Engelsk navn: 3q29 microduplication syndrome
Engelske synonym: Trisomy 3q29
Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 251038
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)