20q12.3 mikrodelesjon


Engelsk navn: 20p12.3 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(20)(p12.3),Monosomy 20p12.3


Definisjon

20p12.3 microdeletion syndrome is a recently described syndrome characterized by Wolff-Parkinson-White syndrome (see this term), variable developmental delay and facial dysmorphism.

Fra Orphanet

ORPHA: 261295
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)