17q21.31 mikrodelesjon


Engelsk navn: 17q21.31 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(17)(q21.31),Monosomy 17q21.31

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)