17p13.3 microduplication syndrome


Engelsk navn: 17p13.3 microduplication syndrome
Engelske synonym: 17p13.3 duplication syndrome,Dup(17)(p13.3),Trisomy 17p13.3


Definisjon

17p13.3 microduplication syndrome is characterized by variable psychomotor delay and dysmorphic features.

Fra Orphanet

ORPHA: 217385
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)