16p13.11 microduplication syndrome

Også kjent som: Dup(16)(p13.11),  Trisomy 16p13.11
Engelsk navn: 16p13.11 microduplication syndrome
Engelske synonym: Dup(16)(p13.11),Trisomy 16p13.11


Definisjon

16p13.11 microduplication syndrome is a recently described syndrome associated with variable clinical features including behavioral abnormalities, developmental delay, congenital heart defects and skeletal anomalies.

Fra Orphanet

ORPHA: 261243
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)