Sjeldne pasienters erfaringer i møte med helseapparatet

Senter for sjeldne diagnoser har skrevet en oversiktsartikkel som beskriver pasienters erfaringer i møtet med helseapparatet. Artikkelen beskriver og oppsummerer resultater fra 21 publiserte artikler fra de siste 15 årene.

Her får du en kort presentasjon av de utfordringene som sjeldne pasienter beskriver og hva de mener kan bidra til positive erfaringer med helsevesenet.

Her kan du lese hele artikkelen:

Living with a rare disorder: A systematic review of the qualitative literature.
von der Lippe C, Diesen P, Feragen KB. Living with a rare disorder: A systematic review of the qualitative literature. Molecular Genetics and Genomic Medicine, 2017, 5(6):758-773

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Helsesykepleier, Lege

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  4 min

 • Først publisert: august 2021
  Sist revidert: august 2022

Sist oppdatert: 24. august 2022