Sjelden diagnose og overgangen til skole - spesialpedagogiske rettigheter og muligheter

Få en oversikt over de viktigste spesialpedagogiske rettighetene elever med en sjelden diagnose har i overgangen til skole.

Kort oppsummering av innhold

Få en oversikt over de viktigste spesialpedagogiske rettighetene elever med en sjelden diagnose har i overgangen til skole.

Pedagogisk rådgiver på Frambu, Marianne Bryn, gir deg først en oversikt over aktuelle paragrafer i lovverket, før hun ser på hvordan skolen både er en læringsarena og en sosial arena. Alle elever har rett til en tilpasset opplæring, og skoler skal tilrettelegge for gode utviklings- og læringsmuligheter.

Bryn ser også nærmere på enkeltvedtak, sakkyndige vurderinger, individuell opplæringsplan og kartlegging av elever med tester.

Målet må være å få best utbytte av opplæringen

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020