Klinefelter syndrom - gym og annen fysisk aktivitet

Gutter med Klinefelters syndrom (KS) kan ha redusert spenst i muskulaturen og økt leddbevegelighet. Fysioterapeut Andreas Sandfossen forteller i denne videoen hvordan du som lærer kan legge til rette for at eleven med KS opplever mestring i kroppsøvingstimen og ved annen fysisk aktivitet.

Kort oppsummering av innhold
Gutter med Klinefelters syndrom (KS) kan ha redusert spenst i muskulaturen og økt leddbevegelighet. Dette kan gjøre at disse guttene strever med aktiviteter som krever grovmotorisk koordinasjon, styrke og hurtighet. I tillegg har mange gutter med KS utfordringer med rom og retningssans og å tolke signaler ut ifra kroppsspråk. Dette kan gjøre at de fort mister oversikten i aktiviteter som har mye bevegelse, fart og retningsforandringer.

Fysioterapeut Andreas Sandfossen forteller her hvordan du som lærer kan legge til rette for at eleven med KS opplever mestring i kroppsøvingstimen og ved annen fysisk aktivitet.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Lærere i kroppsøving

  Målgrupper: Skolepersonell

 • Diagnoser


  Klinefelters syndrom

 • Tid

  5 min

 • Først publisert: desember 2020
  Sist revidert: desember 2020

Sist oppdatert: 8. mai 2023