Forskning på narkolepsi

Humor påvirker personer med søvnforstyrrelsen narkolepsi annerledes enn friske. Lege og forsker Hilde T. Juvodden ved NevSom forteller her om sin forskning på narkolepsi.

Lege Hilde T. Juvodden har undersøkt hvordan hjernen til narkolepsipasienter reagerer på humor. Humor kan nemlig utløse katapleksi, et symptom mange med narkolepsi har, som gjør at man kan miste tonus i muskler. Her forteller Juvodden om overraskende funn som viste at pasientene hadde flere områder i hjernen som var mer aktive når de så på filmer som de ikke syns var morsomme, sammenlignet med friske søsken – en slags “overaktivering”.

Det viste seg at de filmene de ikke syns var morsomme ofte inneholdt en
morsom punchline som gjorde at de hadde potensiale for å være morsomme for andre selv om pasientene selv ikke syns det var morsomt. Man tenker seg derfor at denne «overaktiveringen» kan være et tegn på at narkolepsipasientene har en slags hypersensitivitet for det som er potensielt morsomt.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023