Brukermedvirkning på Sjeldenfeltet

Hensikten med filmen er å gi et innblikk i hva som menes med brukermedvirkning, hvordan brukermedvirkning har formet kompetansesenterne og hvordan vi har strukturert brukermedvirkningen i dag.

Informasjon

Sist oppdatert: 26. januar 2023