10 spørsmål om Zolgensma på litt over 10 minutter

Kort informasjonsfilm om genterapien Zolgensma, og hvorfor dette er så viktig for barn født med Spinal muskelatrofi. 

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Helsesykepleier, Lege

 • Diagnoser

  Spinal muskelatrofi

 • Tid

  12 min

 • Først publisert: desember 2021
  Sist revidert: desember 2021

Sist oppdatert: 8. mai 2023