Søkeverktøyet Unike tenner

Unike tenner er et søkeverktøy og en diagnoseoversikt med fokus på sjeldne diagnoser med munnhulefunn.

Søkeverktøyet Unike tenner er utviklet for å kunne søke på kliniske funn uten at man kjenner til noen underliggende diagnose. Diagnoseoversikten gir alfabetisk oversikt dersom pasienten har en kjent diagnose. Over 200 diagnoser er inkludert.

Nye diagnoser legges til kontinuerlig. Diagnosens navn følger navnet på diagnosen i den europeiske databasen Orphanet. Via søkefeltet kan du søke på andre navn på diagnosen. Ved å velge en diagnose, kommer forventede og støttende funn ved diagnosen opp. Det kommer også opp hvilket navn og kode tilstanden er registrert på. Videre gis det en generell beskrivelse av diagnosen og i tillegg beskrivelse av munnhulefunn. Eventuelle rettigheter til økonomisk stønad ved tannbehandling beskrives i et eget punkt.

Informasjon

Sist oppdatert: 12. mars 2024