Ryggmargsbrokk: Foredrag om mage og tarm

Podkast om utfordringer og løsninger på tarm og blære når man har ryggmargsbrokk. Og hvordan man kan tilrettelegge for et godt seksualliv. Med overlege Marie Hoff og spesialsykepleier Karen Grimsrud.

Hei, jeg heter Marie Hoff, og jeg jobber som lege på det som heter TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

0:19
Og nå sitter jeg her sammen med Karen Grimsrud, som også jobber der. Kanskje du vil si litt om deg selv?
ja Karen Grimsrud altså som har jobbet på tvers i snart 20 år. Sykepleier spesialsykepleier blant annet helsesøster.
0:40
Og det vi har tenkt å snakke om i dag, karen, det er.
0:44
Personer med ryggmargsbrokk.
0:47
Og som har da utfordringer knyttet til det med å tisse og bæsje eller altså utfordringer knyttet til hvordan blære og tarm fungerer. Kanskje vi skal vinne? Skal vi begynne med blæra? Ja, jeg tror vi gjør det. Det høres fornuftig ut. Det er jo slik at personer med ryggmargsbrokk har en skade i ryggmargen som påvirker som regel kroppen nedenfor skadenivå, og de har lammelser og det.
1:19
Veldig mange har også lammelser i ja, både blære og tarm da.
1:24
Går det an å si noe om hvordan blir det å fungerer? Presentasjonen med ryggmargsbrokk? Ja de e veldig mange har jo problemer med både å tømme blæren effektivt, sånn som vi gjør.
1:40
Allerede fra spedbarnsalder faktisk, selv om man ikke merker det så godt, når barna likevel bruker bleier.
1:46
Og det har også problemer med å ha nok muskulatur til å holde tilbake urin til de nå frem til et toalett eller et passet sted.
23:38
Em, så det er en måte å skylde på borten og skylde man i gang fra blindtarmen og gjennom hele gjennom hele tykktarmen, faktisk altså ikke fra endetarmen. Da setter man seg på toalettet mens man har en pose med vann.
23:55
Som man skylder ta men ene, og det må være selvfølgelig kroppstemperert. Og ja gjøres på en ensom og forsiktig mat enn noen har da litt plager eller ubehag i den sammenheng, men.
24:08
Men gjør dette likevel, og noen merker ikke noe særlig ubehaget for det du sier er at blindtarmen er på en måte starten på tykktarmen. Blindtarmen er starten på tykktarmen og kan benyttes som en da kanal inn.
24:25
Men det er mye å si om det altså. Nå bruker man også litt av.
24:31
Den tynn tams del som man kan bruke lage til kanal, altså de kirurgene får til ganske mye.
24:39
Ok, så det var en annen måte å forskyldt og tømt tarmen på, men hender det noen ganger at man må operere i en operere slik at man.
24:50
Kan du bruke en pose på magen, for eksempel hvorfor en kommer ut? Og det er jo den vanlige gamle metoden når det gjelder både lærere og ta med ellerin og og tarminnhold at man kan legge ut en.
25:04
Stomi en på en pose på og klistret brød en plastpose på magen som rommer. Det tarminnholdet eller den urinen som kommer.
25:15
Erfaringen var med med voksne med ryggmargsbrokk som har hatt et lekkasjeproblem eller brukt mye tid på denne skyllingen.
25:25
Et helt liv, kanskje eller et halvt liv? De er litt lei, og så tenker de nei, søren og prøver jeg en pose på magen og ser om det er både kan gjøre meg.
25:36
Trygg bruke mindre tid til å få bedre kontroll på tarmtømmingen, og vi har jo erfaring for dem som er veldig fornøyd med det. At vi har gjort det valget legger poser på maven og har da.
29:13
Em selvstendighet. Der vil vi jo at barna blir.
29:20
Selvstendige så langt det er mulig så tidlig som mulig helst, og det er for også få en mestringsopplevelse og en trygghet på at jeg har.
29:29
Kontroll med kroppen min selv, det er jo ganske grunnleggende.
29:36
Når det er sagt, så er det noen som alltid vil trenge assistanse også på grunn av sine store store funksjonshemninger. Rett og slett.
29:44
Og da må de.
29:46
Lær får hjelp til å lære og be om hjelp på en god måte. Altså barna må selv kunne instruere en hjelper at jeg vil ha det sånn og sånn og sånn, og det skal være sånn og sånn. Det synes jeg er kjempeviktig, for da er det ikke den voksne som kommer inn og overstyre, men barnet selv får grep om sin kropp og sentralt spørsmål er, trenger du hjelp?
30:08
Ja og ikke bare gå inn og hjelpe absolutt absolutt, og at at voksne må være litt.
30:14
Em venter litt og høre hva barnet ber om dette har jeg selv gjort mange, mange ganger på tv, s og barna kan og vet å forteller.
30:26
Foreldre til barn kan ofte tenke å nei og nei. Hva slags liv skal det bli med disse lekkasjene? Og dette med hadde det ikke vært for dette med de lekkasjene som skulle rullestolen ikke vært noe problem.
30:40
Men til, det er å si at vi treffer jo så mange voksne som lever gode, interessante liv som har kontroll på disse tingene som har med blære og tarm å gjøre. Selv om det kanskje koster litt mer strev i hverdagen.
30:58
Sånn at det er mange, mange måter å leve livet på, og det er det å ha problemer med å lære og ta med funksjon. Det er ikke til hinder for å kunne leve et godt liv.
31:10
Det er jeg. Det synes jeg er veldig viktig å få frem.
31:14
1000 takk varen dere synes jeg var en god avslutning på det hele, så takk for at du kom hit da.
31:20
Og at vi fikk snakket om.
31:22
Personer med ryggmargsbrokk på denne måten. Og takk for meg.
31:31
Mm.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege, Skolepersonell

 • Diagnoser

  Ryggmargsbrokk

 • Tid

  32 min

 • Først publisert: januar 2021
  Sist revidert: januar 2021

Sist oppdatert: 8. mai 2023