Søskenintervensjonen - SIBS

Søskenintervensjonen SIBS er et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Gjennom gruppesamtaler og veiledning ønsker vi å gi familier gode erfaringer med å snakke sammen om diagnosen og de utfordringer denne gir familien.

Sibs illustrasjon av tre familiegrupper

Kursets tre deler:

Nettkurs

Når du har gjennomført nettkurset må du skrive et refleksjonsnotat å sende det inn for å kvalifisere deg til andre del av kurset.

2-dagerspraktisk workshop

På denne workshoppen får du som deltaker en praktisk innføring i søskenintervensjonen, og du får trene sammen med andre deltakerne. Når du har gjennomført andre delen av kurset får du tilgang til den tredje delen av kurset.

Ekstraressurser

Det blir fortløpende lagt ut viktige ressurser som f.eks SIBS-manualen, informasjon om søskenintervensjonen og en rekke videoeksempler som skal hjelpe deg til å videreutvikle din kunnskap om SIBS.

 

Kort oppsummering av nettkurset

Søskenintervensjonen SIBS er et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse

SIBS er et tiltak hvor vi gjennom gruppesamtaler og veiledning ønsker å gi familier gode erfaringer med å snakke sammen om diagnosen og de utfordringer denne gir familien.

Målgruppen for dette kurset er fagpersoner i kommuner som skal læres opp til å bli gruppeleder/tilrettelegger.

Nettkurset består av fem deler:

  • Del 1: Hvorfor tiltaket SIBS?
  • Del 2: Oppbygning og mål
  • Del 3: Roller og begreper
  • Del 4: Utfordrende situasjoner
  • Del 5: Informasjon før du kommer til praktisk kurs

Avslutningsvis må du besvare en refleksjonsoppgave. Når du har sendt inn refleksjonsnotatet vil fagansvarlig gjennomgå besvarelsen og oversende kursbevis sammen med tilgang til SIBS-manualen, andre ekstraressurser og invitasjon til praktisk workshop.

Registrer deg og start kurset

(Åpnes i nytt nettleservindu)

Hvis du ønsker mer informasjon om kurset, ta kontakt med prosjektleder Torun Vatne på tva@frambu.no

Informasjon

Sist oppdatert: 2. desember 2020