Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

undervisningspakke

Sist revidert: 2018

Som student/fagperson har du ikke mulighet til å være oppdatert på alle sjeldne diagnoser til enhver tid, men du bør vite hvor du kan finne kunnskap og erfaring. Forskning viser at det er manglende kunnskap og innsikt om sjeldne diagnoser på alle nivåer i tjenesteapparatet. Personer som har en sjelden diagnose opplever dette frustrerende og til dels skremmende. Konsekvensene av manglende kunnskap hos fagpersoner kan føre til feilbehandling og lite tilpasset oppfølging.

Kurset gir et innblikk i utfordringer du som fagperson kan komme til å stå overfor og forslag til hvor du kan finne kunnskap og erfaring.

Kurset passer for studenter i helse-, sosial- og pedagogutdanningene og andre som ønsker en innføring i sjeldne diagnoser.

Informasjon

 • Laget av

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  45 min

Sist oppdatert: 23. september 2020