Pust - bruk av langtids mekanisk ventilasjon

Du får innblikk i hvordan det er å leve med en sjelden diagnose og standardisert opplæring i bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Kurset består av tre moduler.”Å leve med”, “Å puste med” og “Å samarbeide med”.

Oppsummering av kurset

E-læringskurset Pust gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Dette kan være personer med nevromuskulære sykdommer (tilstander), som muskeldystrofi, Duchenne, eller andre muskelsykdommer.

Kurset består av tre moduler: “Å leve med”, “Å puste med” og “Å samarbeide med”. Faginnholdet er bygd opp av filmer, animasjoner, bilder, tekst og lenker, og med brukernes fortellinger om hvordan en kan leve et godt liv med pustehjelp og hjemmerespirator. For å få sertifisering og utstedt kursbevis må en lese gjennom alle sidene i de tre modulene og bestå tester/quiz. E-læringskurset inneholder også flere refleksjonsoppgaver. I tillegg til dette e-læringskurset anbefales det at du får en individuell tilpasset praktisk opplæring i forhold den enkelte bruker du har ansvar for.

Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten, eller med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som har liten erfaring med brukere med pustemaskin.

Fagansvarlige: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Helse Bergen. Kurset er utviklet i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), Foreningen for muskelsyke (FFM) og Helsekompetanse.

Informasjon

Sist oppdatert: 17. november 2020