Noonans syndrom – Tilrettelegging og mestring av skolehverdagen

Smilende barn med Noonans syndrom som leker ute

Dette kurset er for deg som jobber i skolen og skal tilrettelegge for en elev med Noonans syndrom.    

Til kurset har vi intervjuet flere ungdommer som forteller om utfordringer og mestringsopplevelser i sin skolehverdag. Hva gjør de lærerne og assistentene som klarer å skape et trygt skolemiljø, både fysisk, faglig og sosialt for elever med Noonans syndrom?

Du får råd om hva som kan være god tilrettelegging og noen verktøy som du kan bruke i skolehverdagen. Kurset gir deg en kort innføring av de medisinske, fysiske og kognitive utfordringene en elev med Noonans syndrom kan ha. Ønsker du å lese mer om dette, gå inn på diagnosesidene til Noonans syndrom på Frambu.no.

Informasjon

Sist oppdatert: 6. mars 2024