Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom foreligger?

Unge

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer.

Kapittel 1: Hva er en medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 2: Når tenke på medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 3: Klassifisering av medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 4: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Proteiner
Kapittel 5: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Karbohydrater
Kapittel 6: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Fett
Kapittel 7: Affeksjon av komplekse molekyler
Kapittel 8: Biokjemisk avvik som acidose, hypoglykemi og hyperammonemi

Informasjon

Sist oppdatert: 25. mai 2020