Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom foreligger?

Ubehandlet kan stoffskiftesykdommer gi alvorlige konsekvenser. Noen diagnoser er en del av nyfødtscreeningen, mens andre oppdagses på symptomer. Lær de vanlige symptomene på ulike stoffskiftesykdommer slik at du ikke overser en sykdom som kan behandles.

Baby holder en voksen sin hånd

Innhold i kurset:

Kapittel 1: Hva er en medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 2: Når tenke på medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 3: Klassifisering av medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 4: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Proteiner
Kapittel 5: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Karbohydrater
Kapittel 6: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Fett
Kapittel 7: Affeksjon av komplekse molekyler
Kapittel 8: Biokjemisk avvik som acidose, hypoglykemi og hyperammonemi

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

 • Målgruppe

  Leger og annet helsepersonell som arbeider med pasienter med medfødt stoffskiftesykdom

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  30 min

 • Først publisert: november 2020
  Sist revidert: november 2020

Sist oppdatert: 27. oktober 2023