JNCL og fysisk aktivitet

Personer med juvenil nevronal ceroid lipofuscionose (JNCL) skal oppleve størst mulig grad av mestring, deltagelse og god helse gjennom fysisk aktivitet i ulike livsfaser. Hovedfokus i kurset er å fremme god helse gjennom ulike former for fysisk aktivitet.

I dette kurset vil du få en medisinsk innføring i diagnosen JNCL og hvordan du kan tilrettelegge for barnet med JNCL ved synstap og utvikling av demens. Delen om utvikling fra barn til voksen handler om hvordan du kan tilpasse fysisk aktivitet til et barn i skolen som har JNCL. Til slutt i kurset finner du aktivitetsbanken «Aktiv skolehverdag og hjelpemidler» som gir en rekke eksempler på aktiviteter og øvelser som kan brukes i kroppsøving, friminutter og aktivitetsdager. Det er også en aktivitetsbank for fritid.

Jente med hvit stokk og briller

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Assistent, Skolepersonell

 • Diagnoser

  Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

 • Tid

  45 min

 • Først publisert: juni 2022
  Sist revidert: juni 2022

Sist oppdatert: 8. mai 2023