Nettkurs om narkolepsi

Lærer

Nettkurset gir grunnleggende kunnskap om narkolepsi, hva som er spesielt hos barn og ungdom med narkolepsi og hvordan du kan tilrettelegge skolehverdagen for elever med narkolepsi.

Kurset er rettet spesielt mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert i å vite mer om narkolepsi kan ta kurset. Ta kurset gjerne sammen/i plenum.

Be om webinar
Det er også mulig for PP-tjenester å be om et webinar, hvor flere PP-rådgivere sitter sammen lokalt og tar e-læringskurset (online over teams), hvorpå en Therese Nordling, pedagogisk rådgiver fra Nevsom er med og kan svare på spørsmål direkte etter gjennomgangen. Dersom dere ønsker dette, kan dere sende en forespørsel til NevSom på e-post: post.nevsom@ous-hf.no.

Informasjon

Sist oppdatert: 30. januar 2024