Nettkurs om narkolepsi

Lærer

Kurset gir grunnleggende kunnskap om narkolepsi, hva som er spesielt hos barn og ungdom med narkolepsi og hvordan du kan tilrettelegge skolehverdagen for elever med narkolepsi.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023