Blødersykdom for skolepersonell

Barn med alvorlig og moderat hemofili har økt blødningstendens ved skade. Kurset gir en kort innføring i symptomer og behandling. Du vil få råd om hvordan dere legger til rette for en elev med hemofili på skole og SFO.

Oppsummering av kurset

Hemofili er arvelig blødersykdom. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer ved alvorlig og moderat hemofili A og hemofili B, og kunnskap om forebyggende behandling og hvordan dere behandler skade. Du vil få råd om hvordan dere legger til rette for en elev med hemofili i skolehverdagen.

Kurset er laget for deg som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsesykepleier, Skolepersonell

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  1 time

Sist oppdatert: 10. november 2020