Blødersykdom for skolepersonell

Barn med alvorlig og moderat hemofili har økt blødningstendens ved skade. Kurset gir en kort innføring i symptomer og behandling. Du vil få råd om hvordan dere legger til rette for en elev med hemofili på skole og SFO.

Eple på bøker

Oppsummering av kurset

Hemofili er arvelig blødersykdom. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer ved alvorlig og moderat hemofili A og hemofili B, og kunnskap om forebyggende behandling og hvordan dere behandler skade. Du vil få råd om hvordan dere legger til rette for en elev med hemofili i skolehverdagen.

Kurset er laget for deg som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsesykepleier, Skolepersonell

 • Diagnoser

  Hemofili

 • Tid

  1 time

 • Først publisert: april 2013
  Sist revidert: april 2018

Sist oppdatert: 27. oktober 2023