Blæreekstrofi/epispadi for skolepersonell

Barn med blæreekstrofi er født med urinblæra åpen og synlig. De har også epispadi som betyr at urinrør og lukkemuskelen rundt urinrøret er påvirket. Barnet er operert, men kan fortsatt ha noen utfordringer som nærmeste voksenperson på skole og SFO bør kjenne til, for å tilrettelegge best mulig.

Toalettskilt med mann og dame. Illustrasjon.

Kurset er laget for skolepersonell som har elever i 1. og 2.klasse. Hensikten med kurset er at du som er ansatt i skole og skolefritidsordning skal være best mulig forberedt til å ta imot et barn med blæreekstrofi/epispadi (B/E). Kurset kan også være relevant for andre.

Informasjon

Sist oppdatert: 11. januar 2021