Arbeidsrettet oppfølging av brukere med sjeldne diagnoser

NAV har utviklet et e-læringskurs i arbeidsrettet oppfølging av brukere med sjeldne diagnoser. Kurset er utarbeidet i samarbeid med eksternt fagmiljø og er beregnet til å ta omlag femten minutter.

Veiledere og saksbehandlere i NAV finner kurset lettest på den interne nettsiden Kunnskapsbank trygdemedisin, som er nyutviklet opplæringsmateriell for veiledere og saksbehandlere om ulike sykdomstilstander, grupper av sykdommer og generelle temaer. Der er det laget en egen side om sjeldne diagnoser.

Gjennom kurset blir du kjent med

Kurset skal bidra til å forbedre samhandlingen internt i NAV.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  NAV

 • Målgruppe

  Målgrupper: Veileder på NAV-kontor

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  15 min

 • Først publisert: juni 2023
  Sist revidert: juni 2023

Sist oppdatert: 18. september 2023