Antistoffsvikt - tilrettelegging i skolehverdagen

Antistoffsvikt er en gruppe medfødte immunsviktsykdommer. De kjennetegnes av stadig tilbakevendende infeksjoner, som kan være langvarige og vanskelige å behandle og kan bli livstruende. Elever med antistoffsvikt kan bli fortere slitne enn andre og har behov for flere pauser. I kurset lærer du hvordan du kan tilrettelegge for en elev med antistoffsvikt på skole og SFO.

Forkjølet jente snyter seg. Foto.

Oppsummering av kurset
De primære immunsviktsykdommene er et resultat av en medfødt feil i immunsystemet. Antistoffsvikt er den vanligste undergruppen av de primære immunsviktsykdommene. Det som kjennetegner antistoffsvikt er stadig tilbakevendende infeksjoner, som kan være langvarige og vanskelige å behandle og kan bli livstruende. Elever med antistoffsvikt kan bli fortere slitne enn andre og har behov for flere pauser.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsesykepleier, Skolepersonell

 • Tid

  45 min

 • Først publisert: mai 2018
  Sist revidert: mai 2018

Sist oppdatert: 4. mai 2021