Antistoffsvikt - tilrettelegging i skolehverdagen

Antistoffsvikt er en gruppe medfødte immunsviktsykdommer. De kjennetegnes av stadig tilbakevendende infeksjoner, som kan være langvarige og vanskelige å behandle og kan bli livstruende. Elever med antistoffsvikt kan bli fortere slitne enn andre og har behov for flere pauser. I kurset lærer du hvordan du kan tilrettelegge for en elev med antistoffsvikt på skole og SFO.

Forskjølet

Oppsummering av kurset
De primære immunsviktsykdommene er et resultat av en medfødt feil i immunsystemet. Antistoffsvikt er den vanligste undergruppen av de primære immunsviktsykdommene. Det som kjennetegner antistoffsvikt er stadig tilbakevendende infeksjoner, som kan være langvarige og vanskelige å behandle og kan bli livstruende. Elever med antistoffsvikt kan bli fortere slitne enn andre og har behov for flere pauser.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsesykepleier, Skolepersonell

 • Diagnoser

  Antistoffsvikt

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  45 min

 • Først publisert: mai 2018
  Sist revidert: mai 2018

Sist oppdatert: 4. mai 2021