Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Familie på fire

Overgangen fra barnehage til skole beskrives ofte som en sårbar prosess, spesielt for barn med en sjelden diagnose og ulike type funksjonsnedsettelser. Når barnet skal begynne på skolen er det derfor viktig at både barnet og foresatte føler seg trygge på at barnehagen og skolen gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng.

Dette nettkurset tar for seg hva sjeldenheten kan innebære, hvordan du kan tilrettelegge for en god skolestart, bruk av assistanse og hjelpemidler, helsehjelp og kort om rettigheter. Kurset er rettet mot deg som jobber i barnehage og skole.

Informasjon

Sist oppdatert: 6. august 2020