Å arbeide med barn med raskt fremadskridende sykdommer

Kurset gir økt kunnskap om og forståelse for de sammensatte og tverrfaglige behovene barn med raskt fremadskridende sykdom har og mulige oppfølgingstiltak. Det gir også et helhetsbilde av hvordan hverdagen i disse familiene kan være.

Gutt og mor ser på bilder på et fotoapparat

Dette nettkurset retter seg hovedsakelig mot deg som daglig eller ukentlig jobber med barn som lever med en sjelden tilstand det raskt blir dårligere av og som de kommer til å dø av. Kanskje er du barnets assistent, barnehagepedagog eller fysioterapeut, eller kanskje du har en annen funksjon i familiens liv.

Jobber du i spesialisthelsetjenesten eller som saksbehandler kan også kurset være nyttig og gi deg et helhetlig bilde av hverdagen, oppfølgningen og behovene til de barna og familiene det gjelder.

I videoen nedenfor gir overlege Øivind Kanavin på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, en kort introduksjon til hvilke grupper med barn dette kurset handler om.

Innhold

Kurset dekker områder innen medisin, fysioterapi, ernæringsfysiologi, pedagogikk og psykologi som alle er aktuelle for å kunne ivareta barna og familiene på en god måte. Kurset er bygd opp slik at de ulike delene bygger på hverandre og utgjør en helhet, men det er også mulig å ta hver del for seg. Da kan du klikke deg rett inn på den delen det gjelder og trenger ikke starte fra begynnelsen.

Kursbevis

For å få kursbevis må du skrive et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotat skal være ca. 500 ord. Vi anbefaler at du bruker notatene dine fra de forskjellige oppgavene du går igjennom i løpet av kurset.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsepersonell, Helsesykepleier, Klinisk ernæringsfysiolog, Lege, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Sertifisering

  Kursbevis

 • Tid

  3 timer

 • Først publisert: januar 2021
  Sist revidert: januar 2020

Sist oppdatert: 25. februar 2022