Sjelden diagnose og overgangen til skole - spesialpedagogiske rettigheter og muligheter


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

Kort oppsummering av innhold

Få en oversikt over de viktigste spesialpedagogiske rettighetene elever med en sjelden diagnose har i overgangen til skole.

Pedagogisk rådgiver på Frambu, Marianne Bryn, gir deg først en oversikt over aktuelle paragrafer i lovverket, før hun ser på hvordan skolen både er en læringsarena og en sosial arena. Alle elever har rett til en tilpasset opplæring, og skoler skal tilrettelegge for gode utviklings- og læringsmuligheter.

Bryn ser også nærmere på enkeltvedtak, sakkyndige vurderinger, individuell opplæringsplan og kartlegging av elever med tester.

Målet må være å få best utbytte av opplæringen

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

De viktigste spesialpedagogiske rettighetene til elever med en sjelden diagnose

Målgruppe

Fagpersoner som jobber med elever med en sjelden diagnose

Tidsbruk

17 min