Psykisk helse og muskelsykdommer


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Psykologspesialist Torun Vatne fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser snakker i dette foredraget om psykisk helse og muskelsykdommer. Temaer hun dekker er psykisk helse og utvikling i tenår, psykisk helse og utvikling i ung voksen alder og hvordan forebygge uhelse og understøtte mestring.

 

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Vatne gjorde på kurset "Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv" på Frambu 20. april 2017.

Se hele foredraget her:

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hvordan kan muskelsykdommer påvirke personers psykiske helse? Lær om forebygging av uhelse og mestring

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.

Tidsbruk

47 min