Marfans syndrom: Linseluksasjon


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Marfans syndrom: Linseluksasjon


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen får du vite hva linseluksasjon er, hvordan du oppdager det og hva du må gjøre. Personer med Marfans syndrom har 60 % risiko for å få linseluksasjon.

Målgruppe

Fastleger og andre som jobber i helsevesenet. Filmen er godt egnet for å vise pasienter, slik at de kan få en forståelse av hva linseluksasjon er.

Tidsbruk

3 minutter

Marfans syndrom

Marfans syndrom er en sjelden og arvelig tilstand, som innebærer at bindevevet i kroppen er svakt. Bindevev fungerer som limet i kroppen, og støtter, styrker og holder organene sammen. Siden det finnes bindevev i hele kroppen, vil flere organer kunne være påvirket. Det er vanlig med plager og symptomer i hjertet og pulsårene, i øynene, i skjelettet og i lungene. Les mer om Marfans syndrom hos TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.