Hvordan virker ketogen diett ved GLUT1-mangelsykdom?


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

GLUT1-mangelsykdom

Filmen forteller hva som skjer i kroppen ved GLUT1-mangelsykdom og hvordan ketogen diett virker inn på sykdommen.

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Filmen forteller hva som skjer i kroppen ved GLUT1-mangelsykdom og hvordan ketogen diett virker inn på sykdommen.

Målgruppe

Leger, helsepersonell, lærere og barnehagepersonell

Tidsbruk

4 minutter

GLUT1-mangelsykdom

GLUT1-mangelsykdom (glukosetransportprotein type 1-mangelsykdom) er en sjelden, genetisk sykdom. Transporten av sukker til hjernen er mangelfull, og hjernen får for lite energi.

Symptomene kan variere. Vanlige symptomer er epileptiske anfall, uttalevansker og forsinket utvikling. Mange får ufrivillige bevegelser, oftest i forbindelse med fysisk aktivitet. Hos barn med alvorlig GLUT1-mangelsykdom dukker symptomene opp i løpet av noen måneder etter fødselen. Hos personer med mindre alvorlig sykdom kan symptomene komme senere, og forsinket utvikling er da mindre vanlig.

GLUT1-mangelsykdom kan likne på mange andre nevrologiske lidelser. Hos personer med uforklarlige nevrologiske symptomer bør tilstanden mistenkes.

Ketogen diett er foreløpig eneste behandlingsalternativ.