Huntingtons sykdom - fysioterapi og fysisk aktivitet


Laget av: Senter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Fysioterapeut Jeanette Ullmann Miller forteller i den ene filmen om fysisk aktivitet ved Huntingtons sykdom. Hun henvender seg til personen som har sykdommen, men gir viktig informasjon også til fagpersoner. I den andre filmen viser Jeanette Ullmann Miller noen praktiske øvelser som egner seg for personer med Huntingtons sykdom.

 

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Få kunnskap om hva fysisk aktivitet kan bety for pasienter med Huntington sykdom og bli kjent med noen øvelser pasienten kan gjøre.

Målgruppe

Fysioterapeuter og andre fagpersoner som gir bistand til personer med Huntingtons sykdom

Tidsbruk

15 min

Huntingtons sykdom

Huntingtons sykdom er en arvelig hjernesykdom. Sykdommen bryter sjelden ut før i voksen alder. Huntingtons sykdom kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien. Foreløpig finnes ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes.

Relaterte læringsressurser / se alle