Hjernesykdommer hos barn - epilepsi


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Sykepleier Ine Cockerell fra Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser på OUS, forteller i dette foredraget om epilepsi, med spesielt fokus på epilepsi ved hjernesykdommer hos barn. Epilepsi er når signaltrafikken i nettverket av nerveceller ”løper løpsk”, og cellene i nettverket fyrer på en ukontrollert måte. Dette kalles et epileptisk anfall. Det kan forklares som et «jordskjelv» i hjernen, der det epileptiske området er episenteret, forklarer Cockerell.

Cockerell ser også på nervecellenes nettverk, og forteller at hver nervecelle har kontakt med 10.000 –25.000 andre nerveceller,og kan bli kontaktet av like mange. Slik sendes signaler i hjernen og fra hjernen til kroppen.

Cockerell snakker også om utredning, årsaker og viser noen filmer med eksempler på anfall. Det er vanskelig å tolke anfall hos barn med hjernesykdommer, sier Cockerell, fordi det er vanskelig å skille hva som er anfall fra andre deler av sykdommen. Derfor anbefaler hun å ta video av anfallene og vise det til legen. Det går ikke an å kurere epilepsi, men det finnes epilepsibehandling ved hjernesykdommer som reduserer anfall, sier Cockerell. Avslutningsvis gir Cockerell tips om forskjellige behandlinger, hvordan anfall skal dokumenteres, og hvor det er mulig å få mer informasjon og opplæring om epilepsi (sjelden.no, epilepsiforbundet.no og andre fagpersoner).

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurset "Å arbeide med barn og unge som mister ferdigheter" på Frambu 15. mai 2017.

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær om epilepsi ved hjernesykdommer hos barn

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier

Tidsbruk

29 min