Dravet syndrom - medisinsk informasjon


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær om Dravet syndrom. Hva som kjennetegner syndromet, genetikk, behandling og komorbiditet

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med Dravet syndrom

Tidsbruk

40 min