Barn som mister ferdigheter - beredskapsplan og akuttplan


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Overlege Øivind Kanavin på Frambu forklarer hva en beredskapsplan/akuttplan er, og hvordan den kan utvikles for familier som har barn som mister ferdigheter. Målet er å finne noen felles retningslinjer for takle noen konkrete problemer i hverdagen, sier Kanavin.

Når barna blir så dårlige er det viktig å på plass en plan for å takle akutte situasjoner, forklarer Kanavin, som deretter presenterer en case med en gutt som trengte en slik plan.

En akuttplan må være godkjent av foreldrene som også må ha fullt innsyn i denne, og bør inneholde en beredskapsplan, erklæring fra lege, cardex kort, vedlegg og viktige telefonnummer, sier Kanavin.

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurset "Å arbeide med barn og unge som mister ferdigheter" på Frambu 15.-16. mai 2017.

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hva er en beredskapsplan/akuttplan og hvordan utvikle den for familier som har barn som mister ferdigheter.

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier

Tidsbruk

11 min