Autisme og psykiske lidelser. Gjenkjennelse og forekomst.


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hvordan gjenkjenne og diagnostisere psykiske lidelser hos mennesker med autisme.

Målgruppe

Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.

Tidsbruk

15 min